De flesta företag har försäkringar, alla har dock inte försäkringar som gäller för bohag samt kontorsflytt! Det är också väldigt vanligt med ”svart” avlönad personal, vilket innebär att försäkringar EJ gäller! Var på din vakt, speciellt mot orimligt låga priser!