Välj en sida

Enligt yrkestrafiklagen får yrkesmässig trafik endast bedrivas av den som har trafiktillstånd, detta kan du kontrollera med länsstyrelsen.