Välj en sida

Transport av föremål som kan vålla skada på person eller egendom såsom brandfarliga, explosiva, frätande eller illaluktande ämnen, vapen och ammunition mm. För mer information se ”Allmänna Bestämmelser för Bohags- respektive Kontorsflytt”.