Transport av föremål som kan vålla skada på person eller egendom såsom brandfarliga, explosiva, frätande eller illaluktande ämnen, vapen och ammunition mm. För mer information se ”Allmänna Bestämmelser för Bohags- respektive Kontorsflytt”.