Fråga om de har skriftliga, tydliga och bra rutiner för hur de rekryterar nya medarbetare. Kontrollerar man bakgrund och genomför drogtest?