Att flytta ett företag är en komplex uppgift som kräver noggrann planering och genomförande. Som flyttfirma förstår vi utmaningarna som företag står inför när de tar steget att byta plats. För att underlätta processen och se till att er företagsflytt blir smidigare än någonsin, har vi sammanställt några tips som kommer göra er övergång så problemfri som möjligt.

Skapa en detaljerad flyttplan

Innan ni packar ihop det första dokumentet är det avgörande att skapa en genomtänkt flyttplan. Om inte allt ska med i flytten så identifiera vad som måste flyttas, när det ska flyttas och i vilken ordning det bör ske. Ska någonting inte med i flytten? Lista då ut vad ni vill göra med de sakerna. Sälja dem vidare, skänka bort dem eller slänga dem. Fundera också på vad som behöver införskaffas i väg av material för att klara av packning och demontering. Ju mer detaljerad er plan är, desto mindre kommer ni att stöta på överraskningar längs vägen. Gör det dock inte svårare än det är. Vilket leder mig till nästa punkt.

Utnyttja din flyttfirma

Det händer otroligt ofta att vi stöter på företag som komplicerar förfarandet alldeles för mycket. Eller företag som anlitar konsultfirmor för att sköta flyttplaneringen när det verkligen inte behövs. Flyttfirmor har ofta mycket erfarenhet av företagsflyttar och kan bistå er med många av de frågor ni har och mycket av den planering ni kan behöva hjälp med. Väljer ni att anställa en flyttfirma så se till att använda dem även innan flyttdagen och inte bara under själva flytten.

Planera datum

Företagsflyttar är ofta större än privatflyttar och låser upp mer av en flyttfirmas resurser. Så det är viktigt att vara ute i god tid och om möjligt att ha flera alternativ till flyttdatum. En annan aspekt att ta med i sin planering är om ni vill flytta under en kväll eller helg. Detta leder oftast till extrakostnader på grund av övertiden för flyttfirman. Men det kan vara värt det för att undvika ett produktionsstopp på ert företag. Jämför den extra kostnaden och den tappade inkomsten och kom fram till vad som fungerar bäst för er.

Engagera din personal

Ert team är nyckeln till en framgångsrik företagsflytt. Informera dem i förväg och engagera dem i processen. Ju mer de är delaktiga, desto smidigare kommer övergången att bli. Förbered också era anställda på förändringar i arbetsmiljön och se till att de känner sig stödda under hela processen. Ha dock en uttalad person som är kontakt med flyttfirman och gärna också att så få som möjligt av personalen är delaktiga under själva flyttdagen. Under en flytt är det nästan alltid bäst med så få beslutsfattare som möjligt.

Använd professionell packningstjänst

Att packa upp och flytta kontorsutrustning kräver kunskap och erfarenhet. Anlita en professionell packningstjänst för att säkerställa att era tillgångar transporteras säkert och effektivt. Det sparar inte bara tid utan minimerar också risken för skador.

Säkerställ en smidig IT-flytt

För de flesta företag är IT-infrastrukturen hjärtat av verksamheten. Se till att era IT-specialister är inblandade i flyttprocessen för att säkerställa att all teknik flyttas och installeras korrekt. Backup-planer för att minimera driftstopp är också en klok åtgärd.
Kommunicera med leverantörer och kunder:
Låt era leverantörer och kunder veta om er förestående flytt i förväg. Det hjälper till att minimera störningar och bibehålla en stark affärsrelation. Informera om adressändringar och uppdatera er företagsinformation på alla relevanta plattformar.

Förbered er nya arbetsplats

Innan flytten är det avgörande att se till att den nya arbetsplatsen är redo att tas i bruk. Kontrollera att all utrustning och teknik fungerar som den ska och att arbetsutrymmet är anpassat till era behov.

Försäkring och tillstånd

Kontrollera att ni har rätt försäkringsskydd för era tillgångar under flytten. Dessutom kan det krävas tillstånd för vissa typer av utrustning och transporter, så se till att ha allt i ordning innan flyttdagen.

Med dessa tips är vi övertygade om att er företagsflytt kommer att gå smidigt och effektivt. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver ytterligare rådgivning eller om ni vill att vi ska vara er partner genom hela processen. Vi har även lättöverskådliga flyttpaket för er att kika på. Lycka till med er kommande företagsflytt!

Vi gör det enkelt att flytta